Project Description

Data: 2014ko uztaila
Tokia: Ondarru, Bizkaia
Teknika: Tinta