Project Description

Data: 2014ko ekaina
Tokia: Iruña, Nafarroa
Teknika: Tinta